Chi tiết dịch vụ

Hiện nay, theo xu hướng phát triển, các công ty không tập trung ở các  thành phố lớn nữa mà thường có các chi nhánh ở các tỉnh và khu công nghiệp địa phương. Để tạo sự thông suốt giữa thành phố lớn và các công ty ở khu công nghiệp các tỉnh, một phần không thể thiếu đó là vận chuyển các mẫu hai chiều. Omototaxi thường xuyên thực hiện việc giao nhận mẫu hai chiều như thế. Khi cần gửi mẫu từ thành phố sẽ gọi omototaxi  tới lấy và gửi vào nhà xe ,sau đó ôm ô tô taxi sẽ gửi bản chụp biên nhận cho khách hàng ở dưới tỉnh để họ có thể dễ dàng ra nhận mẫu sớm nhất. Khi có  mẫu từ các tỉnh gởi về thàn phố hoặc các tỉnh đi qua thành phố thì khách hàng sẽ đem ra nhà xe gửi sau đó báo cho omototaxi biết để ra nhà xe ở thành phố nhận và sau đó chuyển đến đối tác của khách hàng một cách sớm nhất. Đây là một phương án thiết thực cụ thể nhanh chóng tiết kiệm phù hợp cho mọi công ty có  nhiều chi nhánh có nhiều đối tác. Omototaxi hân hạnh được phục vụ với mô hình vận chuyển từ khách hàng đến nhà xe đến khách hàng. Xin liên hệ điện thoại Zalo 085 406 07 07.


Các dịch vụ khác