Chi tiết dịch vụ

Khi có hàng hóa cần vận chuyển mà quí khách chưa bố trí được phương tiện vận chuyển,lúc này khách hàng của quí khách lại cần nhận được số hàng đó,xin quí khách đừng do dự hãy gọi vào tổng đài của chúng tôi:02854060707 hoặc di động:01254060707 nhân viện tổng đài omototaxi sẽ tiếp nhận và tư vấn cho quí khách về lộ trình sẽ đi ,thời gian sớm nhất mà số hàng d0o1 sẽ tới nơi quí khách mong muốn,cùng với đó là chi phí để vận chuyển lượng hàng đó.Nếu cảm thấy hài lòng xin quí khách xác nhận rồi sau đó tổng đài sẽ điều ngay xe đến để thực hiện yêu cầu của quí khách.